studio mud.

mud. is a playground we’re taking seriously. a space for self knowledge and expression, a space for free manifestation, an opportunity to interact with the world. we want it to be uncensored and personal. we’d like to push the limit of effervescence and touch the surreal.


and if it there were none of the above, mud. would be here just because everybody deserves nice porcelain.

mud. e terenul nostru serios de joacă. spațiu de autocunoaștere și expresie, spațiu de manifestare liberă, oportunitate de interacțiune cu lumea. vrem să fie necenzurat și personal. ne-ar plăcea să împingem limita efervescenței, sa fim un pic suprarealiști.

Și dacă n-ar fi toate motivele de mai sus, mud. ar exista doar pentru că toată lumea merită obiecte frumoase din porțelan.